Hopp i rörelse

En vandring för rättvisa och fred.

Samarbeten

Vi som startat kampanjen i sverige kommer från organisationen BLLF Sweden. Vi ingår i den stora värdlsiga kampanjen Jai Jagat 2020 men även i ett Europeiskt nätverk med flera andra mindre organisationer som kommer delta under vandringen 2020. Tillsammans delar vi historier om vårat egna ideella arbete och sammanflätar våra planer för den långa vandringen. Vi jobbar för att starta ett svenskt nätverk med samma syfte.

En del av Jai Jagat Europe

Hopp i rörelse arbetar tillsammans med europeiska vänner i ett nätverk vid namn Jai Jagat Europe. Genom två möten om året samordnar vi utvecklingen av kampanjen Jai Jagat 2020. De områden vi arbetar inom är:

Vandringarna genom Europa

Tillsammans i Europa samordnar vi vandringarna så att vi sluter upp med varandra, har en gemensam vision och metod för organisering och utförande.

Organiseringen av mottagningen i Geneve

Dagarna i Geneve innan det folkliga parlamentet är tid för firande och utforskande. Tillsamans med våra vänner i Geneve organiserar vi det kulturella programmet.

Erfarenhetsutbyte och stöd för lokala, regionala och internationella aktiviteter

För de flesta av medlemmarna erbjuder Jai Jagat nya okända vägar. Många medlemmar är små organisationer. Stort fokus läggs därför på att dela erfarenheter, skapa ny energi och praktiskt stötta varandra.

Arbetsstruktur

Jai Jagat Europe har en kommitté vars uppgift är att underlätta nätverkets arbete genom att organisera möten och följa upp de gemensamma målen. Högst beslutande organ är generalförsamlingarna som äger rum två gånger per år.

Vi är alltid öppna för nya medlemmar. Kontakta oss om din organisation är intresserad att delta!

Kontaktpersoner

Britt-Marie Klang: 0706147071, hoppirorelse@gmail.com

Samuel Grönvik: 0739304452