Hopp i rörelse

En vandring för rättvisa och fred.

Arbetsgrupper

Vill du vara med och hjälpa till? Då kan du gå med i en av våra arbetsgrupper genom att kontakta gruppens kontaktperson. Man kan även starta en egen grupp för något annat som man anser är viktigt för vandringen och/eller för att skapa fred.

Skapa ny grupp

Aktiva grupper:

Vandringsgruppen

Kontaktperson:Kerstin Högsborn

Medlemmar: Kerstin Högsborn, Monica Westberg, Samuel Grönvik.

Arbetsbeskrivning: Gruppen planerar vandringen i Sverige från Lidköping till Malmö alt Trelleborg via Göteborg. Gruppen planerar i första hand praktiska frågor som lagom dagsturer, var man kan övernatta och matställen.

Utbildningsgruppen

Kontaktperson: Samuel Grönvik

Medlemmar: Samuel Grönvik, Edwin Fondén, Emi Zander.

Arbetsbeskrivning: Syftet är att organisera utbildningstillfällen kring icke-våld, organisering, Jai jagat 2020 och andra teman som relaterar till Hopp i rörelse.

Jai Jagat Europa-möten

Kontaktperson: Samuel Grönvik

Medlemmar: Samuel Grönvik, Britt-Marie Klang, Kerstin Högsborn.

Arbetsbeskrivning:Syftet är att arbeta för att de som deltar och representerar oss är så väl förberedda som möjligt, och att rapporteringen tillbaka till nätverket blir så bra som möjligt när det kommer till utförlighet, tydlighet och tillgänglighet. Det finns mycket viktigt arbete att göra även om du inte ska åka med på just det här mötet!

Intern kommunikation

Kontaktperson: Samuel Grönvik

Medlemmar: Edwin Fondèn, Samuel Grönvik.

Arbetsbeskrivning: Vi vill underlätta den interna kommunikationen och det organisatoriska arbetet inom rörelsen.

Webbsidegruppen

Kontaktperson: Lina Klang

Medlemmar: Lina Klang, Samuel Grönvik, Lisa Lundmark, Britt-Marie Klang

Arbetsbeskrivning:Denna arbetsgrupp fungerar delvis som ett stöd för personen som bygger vår hemsida. Man behöver inte veta något om hur man bygger en hemsida utan man kan vara med och diskutera fram vad hemsidan kan behöva och hur den ska se ut etc. Att vara oteknisk kan till och med vara en tillgång för gruppen då dennes insikter och åsikter kan bidra till att skapa en webbsida som funkar för alla. Är man duktig på att exempelvis ta bilder eller skriva informativa texter, får man mer en gärna bidra med detta.

Kontaktpersoner

Britt-Marie Klang: 0706147071, hoppirorelse@gmail.com

Samuel Grönvik: 0739304452