Hopp i rörelse

En vandring för rättvisa och fred.

Börja prata!

Hjälp till att skapa fred genom att diskutera och sprida ordet! Prata med alla du känner om fred, rättvisa och medmännsklighet. Prata om vad orden innebär och prata om vad vi, med våra individuella förutsättningar, praktiskt kan göra för att bidra till ett mer fredligt och rättvist världsamhälle. Du kan även starta en studiecirkel för att skapa ett forum där man kan prata och tillsammans lära sig mer om vad man kan göra för att skapa fred och rättvisa.

Om en studiecirkel i Lidköping.

Kan man förändra utan våld i en värld fylld av vapen? Kan man få medmänniskor och myndigheter att lyssna på något som går åt ett helt annat håll än deras planer? Vi, en grupp från BLLF Sweden i Lidköping, ville lära oss mer från dem som arbetat praktiskt med detta. Vi mötte Jill Carr Harris från den indiska organisationen Ekta Parishad som finns med i detta arbete i Indien och i Kanada på gräsrotsnivå och med forskning. ”Bottom-up” är hjärtat av Jai Jagat, den stora marschen, säger Jill Carr-Harris. Det gäller att skapa möjligheter för dem som lever i utanförskap att få en aktiv och central plats när nya strukturer utvecklas. Först när vi kan stå sida vid sida med de minst gynnade i vårt samhälle kan vi bygga en mer mänsklig och vacker värld. Hur blir vi en del av den förändringen? ”Bli den förändring du vill se i världen.” (Be the change you want to see in the world), är ett klassiskt Gandhicitat. I vår egen vardag finns så mycket som skapar våld. Vi behöver varje dag träna vårt tålamod att möta motgångar och finna metoder för fred och icke-våld. Hur ska vi minska klyftorna? Vad är sårbart hos människor och natur nära oss? I små grupper gick samtalen vidare. Allt från amnesti för ensamkommande till sandbrytningen på vår lokala Råda Ås diskuterades. Samtalen fortsatte. Vårt första möte övergick till en studiecirkel där vi under våren inledde med att se filmen ”Millions can walk”. Vi har diskuterat Jai Jagat marschen och lärt oss kampsången. Några har förberett de första delarna av den svenska vandringen. Tillsammans gjorde vi studiebesök på en kollektiv odling och har varit med och bildat ett nätverk för ensamkommande. Vi kommer att fortsätta att mötas för att nå längre i vår strävan ”To be the change we want to see in the world”.

Starta en egen studiecirkel!

Det finns en rad studieförbund att välja mellan. Har ni redan en bra kontakt kan det kännas naturligt att fortsätta. BLLF Sweden som är en politiskt och religiöst oberoende rörelse har valt att samarbeta med Studiefrämjandet.

Har du en grupp som vill studera tillsammans?

Samla dem och gör en gemensam planering. Vad vill ni lära er?

Hur vill ni lära er?

Ska ni träffas i en lokal, ha kontakt på nätet, göra studiebesök eller blanda olika former? Vilka källor kommer ni att använda? (Film, böcker, artiklar, websajter eller annan typ av studiematerial?)

Gör en studieplan!

Hur många träffar planerar ni för? Vilka moment av ämnet ska ni ta upp? Hur ofta och hur länge varje gång ska ni träffas? Detta kan ni ändra efterhand beroende på vad som fungerar bäst för gruppen. Vanligast är att skriva ner vad ni kommer fram till i ett dokument.

Vilket stöd behöver ni från ert studieförbund?

Det kan handla om lokal, material. pedagogiskt stöd, expertmedverkan eller något annat.

Utvärdering

Det är alltid bra att göra en utvärdering efter cirkelns slut. Utvärdering kan göras genom samtal i gruppen, anonyma enkäter eller något annat. Bestäm gemensamt hur ni vill göra.

Kontaktpersoner

Britt-Marie Klang: 0706147071, hoppirorelse@gmail.com

Samuel Grönvik: 0739304452