Hopp i rörelse

En vandring för rättvisa och fred.

Kontakta

Det kan vara svårt att ha koll på allt som händer i en kampanj. Dessutom innebär det ett stort ansvar att föra en hel grupp människors talan. Därför har vi två grupper som har huvudansvaret för detta. En för externkommunikation och en för internkommunikation.

Du kan även kontakta oss via

hoppirorelse@gmail.com

Externkommunikation

När du vill veta mer om kampanjen, våra samarbetspartner eller andra allmänna frågor gällande Hopp i rörelse samt om du är journalist kan du höra av dig till: Britt-Marie Klang, hoppirorelse@gmail.com, 0706147071.

Internkommunikation

När du behöver information om aktiviteter, händelser, kontaktuppgifter till en arbetsgrupps kontaktpersonen eller annan information som kan beröra aktiva i kampanjen. Hör av dig till: Samuel Grönvik, 0739304452.

Kontaktpersoner

Britt-Marie Klang: 0706147071, hoppirorelse@gmail.com

Samuel Grönvik: 0739304452